Koninklijke onderscheiding voor 22 inwoners gemeente Ede

Foto: Ede.nieuws.nl

Burgemeester Cees van der Knaap van Ede heeft woensdag 26 april 2017 aan 22 mensen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Allen zijn inwoners van de gemeente Ede. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april.

 

Een inwoner van Ede werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau, twee inwoners van Bennekom en een inwoner van Otterlo werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

18 inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van
Oranje-Nassau.

Toespraak

Burgemeester Cees van der Knaap belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

 

Officier in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heer F.H.B. Vogd, 64 jaar, Ede

Hij is lange tijd werkzaam in de ICT-sector en heeft vele initiatieven genomen om ICT-platforms in Nederland op te richten. In 1984 werd mede op zijn initiatief EXIN “het onafhankelijk exameninstituut” opgericht. In 1993 was hij betrokken bij de oprichting van IT Service Management Forum en was hij elf jaar voorzitter. Dit forum heeft zich 23 jaar gefocust op het implementeren van Servicemanagement in het algemeen en ITIL in het bijzonder. In 2003 nam hij het initiatief om op CIO-niveau krachten te bundelen in CIO Platform Nederland, waar hij tot mei 2016 programmadirecteur was. Ook heeft hij bedrijven aangespoord om samenwerkingsverbanden aan te gaan. Een voorbeeld is IN2IT, dit is een coöperatie van sociale ondernemingen die met ICT-professionals werken met een aandoening in het autistisch spectrum.

 


Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
:

 • De heer R.R. Laagewaard, 70 jaar, Otterlo

Als beleidsmedewerker was hij tot 2004 werkzaam bij het Ministerie van VWS. Op 17-jarige leeftijd is hij begonnen als vrijwilliger bij de Unie van Vrijwilligers en later pakte hij bestuursfuncties op bij bewonersvereniging Savelsbos in Zoetermeer, kruiswerkorganisatie Zoetermeer, stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, Vereniging Vrijwilligers Terminale Zorg Bunnik, Stichting Herdenking 15 augustus 1945 en filmhuis Cine-Utopia. Vele jaren was hij lid van de raad van toezicht van Dennenrust in Wageningen, later werd hij ambassadeur en vrijwilliger voor Cultureel Erfgoed Rumah Kita vallend onder Zinzia zorggroep. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Vrienden van Otterlo. Vanaf 2012 is hij betrokken als projectleider Dorpshuis Plus bij de Stichting Dorpshuis Otterlo en inmiddels bestuurslid.

 

 • De heer R. Roeten, 71 jaar, Bennekom

Tot 2000 was mijnheer Roeten werkzaam bij de Koninklijke landmacht. Daarnaast is hij al 40 jaar vrijwilliger. Vanaf 1975 is hij lid van onderwatersportvereniging De Heiduikers in Ede, was vier jaar voorzitter en heeft onderwaterhockey in Ede geïntroduceerd. Hij was vijf jaar bestuurslid bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en heeft zich ingezet voor betere begripsvorming tussen duikers en scheepsvaart, de bevordering van de veiligheid van duikers en vernieuwing van de NOB-duikopleidingen. Zes jaar was hij voorzitter van het Nederlands Platform voor Waterrecreatie. Ook bij watersportvereniging VADA in Wageningen is hij al geruime tijd te vinden als vrijwilliger. Jarenlang heeft hij VADA vertegenwoordigd bij het Verbond van Nederlandse Motorbootsport.

 

 • Mevrouw drs. S.E. Stumpel-Rienks, 70 jaar, Bennekom

Zij was tot 2011 werkzaam als docent aan de Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Al vele jaren is zij actief als vrijwilliger op gebied van natuureducatie en natuurbehoud. Meer dan 20 jaar heeft zij zich ingezet voor Natuurmonumenten, waarvan acht jaar als bestuurslid. Bij de Koninklijke Nederlandse natuurhistorische Vereniging was zij vele jaren redacteur bij de uitgeverij en vijf jaar bestuurslid. Vanuit dat bestuur was zij ook bestuurslid van het Nederlands bureau van de International Union for Conservation of nature. Daarnaast was zij 23 jaar voorzitter van Stichting Milieuwerkgroepen Ede.

 

 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau:

 • De heer dr. H. Van As, 64 jaar, Lunteren

Naast zijn werk als universitair hoofddocent aan de Wageningen University is hij ruim 30 jaar vrijwilliger. Hij was acht jaar voorzitter van de Vereniging tot stichting en instandhouding Scholen met de Bijbel in Lunteren. Vanaf 1987 is hij lid geworden van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Lunteren, was twaalf jaar ouderling en vervolgens diaken. Na de splitsing van de voormalig Nederlands Hervormde Kerk zette hij tot 2016 zijn werk voort als diaken bij de Hersteld Hervormde Gemeente en is zeven jaar voorzitter van de zendingscommissie.

 • Mevrouw M. van den Berg-Moerkerken, 77 jaar, Ede

Tot 1978 was ze werkzaam als verpleegkundige en begon ze in Suriname met haar vrijwilligerswerk. Vanaf de oprichting in 1990 van Kerkelijk Centrum Emmaüs in Ede, Samenwerkende Kerken in de Rietkampen, heeft ze diverse vrijwilligerstaken en functies binnen dit centrum op zich genomen. Ook was zij zeven jaar voorzitter van Nederlandse Christen Vrouwen Bond afdeling Ede Zuid, later genaamd Passage. Daarnaast is ze zo’n vijf jaar vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis in Ede en al jaren mantelzorger.

 

 • Mevrouw G. Boorsma-de-Rooij, 49 jaar, Bennekom

Zo’n 20 jaar doet ze vrijwilligerswerk. Ze begon als vrijwilliger bij peuterspeelzaal ‘Klein Vossenhol’ in Bennekom. Ruim tien jaar was zij een van de leidsters bij korfbalvereniging DVO/Accounter in Bennekom en later was ze secretaris bij de pupillencommissie. Vanaf 2006 is ze hulphonden gaan opleiden voor de Stichting Hulphond Nederland. Daarnaast is ze al vele jaren leidinggevende en secretaris bij de kindernevendienst van de Hervormde Gemeente te Bennekom.

 

 • Mevrouw drs. M.H. Buijnink, 62 jaar, Lunteren

Docent Gezondheidsleer bij het Groenhorst College in Barneveld was ze tot 2011. Ze is al vele jaren actief als vrijwilliger en mantelzorger. Mevrouw Buijnink begon als gastvrouw bij de Oud Lunterse Dag en werd vervolgens voorzitter van de stichting Behoud van het Veluws Platteland. Bij de Gereformeerde PKN Kerk in Lunteren was ze acht jaar ouderling en vervolgens begeleider bij de kindernevendienst. Daarnaast is zij de drijvende kracht achter de wekelijkse catechisatiebijeenkomsten in Lunteren, die vanuit ’s Heeren Loo georganiseerd worden voor mensen met een beperking.

 • De heer W.H. van Ginkel, 61 jaar, Ederveen

Hij is eigenaar van administratiekantoor Van Ginkel en verricht tientallen jaren vrijwilligerswerk. Vanaf 1967 is hij lid van voetbalvereniging Advendo ’57 in Ederveen, ruim 21 jaar bestuurslid geweest en momenteel sportparkbeheerder. Al vijf jaar is hij bestuurslid bij Belangengemeenschap Edese Veldvoetbalvereningen. Verder is hij vanaf 1994 bestuurslid bij EHBO Ederveen en iedere zaterdag als vrijwilliger namens de EHBO bij Advendo ‘57 aanwezig.

 

 • Mevrouw M. van Grootheest-van Beek, 60 jaar, Bennekom

Al ruim 30 jaar zet ze zich in als vrijwilliger. Bij Sociaal Cultureel Centrum ’t Laag in Bennekom is ze betrokken bij de organisatie van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking. Bij Buurthuis de Meerpaal helpt ze onder andere bij de Open Maaltijd en bij Opella ondersteunt ze bij de wekelijkse spelmiddag voor bewoners van Cornelie. Daarnaast ondersteunt ze ook andere evenementen zoals Kinderdorp Bennekom en de Kerkpleinmarkt in Bennekom.

 

 

 

 • Mevrouw G.A.L. Hiddink-Klein Wassink, 71 jaar, Ede en
 • De heer J. Hiddink, 74 jaar, Ede

Echtpaar Hiddink is al meer dan 30 jaar vrijwilliger. De heer Hiddink is al jaren vrijwilliger bij de Protestantse Wijkgemeente “De Open Hof” in Ede, waarvan hij twee periodes diaken is geweest. Vijf jaar was hij bestuurslid bij Stichting Historisch Museum Ede en verder verricht hij vrijwilligerswerk in de Rosoliemolen in het Openluchtmuseum in Arnhem, bij de stichting Dijkbloazers in Lunteren en bij het dagbestedingscentrum ‘In goede Aarde’ in Ede. Mevrouw Hiddink-Klein Wassink is vijf jaar penningmeester geweest bij de Passage, voorheen Nederlandse Christen Vrouwen Bond afdeling Ede Noord. Bij Opella is ze al twintig jaar vrijwilliger bij de Bezoek- en Opvangservice. Het echtpaar is samen vanaf 1985 bezoekvrijwilliger voor een cliënt van ’s Heeren Loo in Wekerom.

 

 • De heer M. van Holland, 68 jaar, Ede

Het Graafschap college in Doetinchem is tot 2012 de werkplek van mijnheer Van Holland geweest. In 1972 begon hij met zijn vrijwilligerswerk als leider/trainer bij voetbalvereniging DTS ’35 in Ede. Midden jaren tachtig werd er vijf jaar lang een huttendorp georganiseerd in de Maandereng in Ede en was hij ‘de motor’ achter de organisatie. Al vele jaren is hij vrijwilliger en bestuurslid bij Speeltuinvereniging De Korenbloem en bij Buurtcentrum De Kolk in Ede.

 

 • De heer E.L.T. baron van Isselmuden, 66 jaar, Bennekom

De baron was tot 2015 accountmanager bij de ABN AMRO bank en is al vele jaren vrijwilliger. Hij is begonnen bij de tuincommissie van Stichting Johanniter Tehuis “Oud Vossenhol” in Bennekom en vanaf 1990 is hij bestuurslid. Meer dan tien jaar is hij bestuurslid bij stichting Trapakkers in Ede. In 2001 is hij een van de initiatiefnemers om de Koepel op de Hullenberg in Bennekom in ere te herstellen en zo ontstaat Stichting Koepel Bennekom waar hij zich vrijwillig voor inzet. Verder was hij voorzitter van Ondernemersvereniging Ede Centrum, maakte hij deel uit van de promotiecommissie Ede en is hij bestuurslid bij Stichting Recreatie Veluwe & Vallei.

 

 • De heer R. Leenders, 65 jaar, Ede

Tot eind 2016 was hij directeur Business Development bij Roler personeelsdiensten. In 1973 is hij begonnen met zijn vrijwilligerswerk bij het Apostolisch Genootschap in Ede. Na 18 jaar werd hij geestelijk verzorger en later voorganger. Verder maakte mijnheer Leenders dertien jaar deel uit van het dagelijks bestuur van het Pallas Athene College, Staring College in Lochem, de Noordgouw in Heerde en het Graafschap college in Doetinchem. Later werd hij voorzitter van het stichtingsbestuur bij de Openbare Scholengemeenschap ‘Pantarijn’ te Wageningen en aansluitend voorzitter van de Raad van Toezicht.

 

 • De heer A.A. de Niet, 66 jaar, Ede

Tot september 2015 was hij werkzaam bij ’s Heeren Loo zorggroep, daarnaast verricht hij zo’n 25 jaar vrijwilligerswerk en al vele jaren mantelzorg. In de jaren tachtig was hij jeugdouderling bij de Gereformeerde Kerk Ede in het centrum en later werd hij vrijwilliger bij Samenwerkende Kerken in de Rietkampen te Ede. Vanaf 2001 is hij vrijwilliger bij het dagactiviteitencentrum in de Rietkampen van ’s Heeren Loo en ruim acht jaar is hij voorzitter van de regio Oost van CHJC, een vereniging van Christelijke homo’s, lesbiennes en biseksuelen.

 

 • Mevrouw E. van Omme-Onderstal, 55 jaar, Otterlo

Ze is mede-eigenaar van kampeerboerderij De Houtkamp. Op 14-jarige leeftijd is zij begonnen met haar vrijwilligerswerk als juf op de zondagsschool bij de Hervormde Gemeente Otterlo en inmiddels is ze ook voorzitter. Zij was twaalf jaar voorzitter bij De Schakel, voorheen Vrouwenvereniging Passage Harskamp-Otterlo-Wekerom en acht jaar ledenraadslid bij Rabobank Harskamp-De Valk-Lunteren en later bij Rabobank Woudenberg-Lunteren. Inmiddels is ze dertien jaar bestuurslid van de stichting Dorpsgevoel Otterlo, verleent mantelzorg en is ze gastvrouw voor de buurtvereniging.

 

 • De heer T.P. van Riet Paap, 75 jaar, Lunteren

Hij was tot 2007 werkzaam als senior consultant bij de KPN en verricht zeer intensief mantelzorg en vrijwilligerswerk. Sinds 2000 verleent de heer Riet Paap meerdere dagen per week mantelzorg aan zijn kleinzoon, die door zijn meervoudige handicap extra zorg nodig heeft. Daarnaast was hij zo’n vier jaar penningmeester van Stichting Buurtschap Doesburger Eng en aansluitend werd hij voorzitter van de Coöperatie Vereniging Doesburger Eng Streekproducten. Voor de realisatie van de Tegel Route in Lunteren heeft hij als projectleider een cruciale rol vervuld.

 

 • Mevrouw E. Rodenburg-Geurtsen, 61 jaar, Ede

Als leerkracht is zij werkzaam bij de Koepelschool in Ede. Ze is drie jaar jeugdleidster geweest bij de Hervormde Gemeente Ede en is al twintig jaar vrijwillig actief als coördinator voor de stichting Vrouwen voor Vrouwen. Deze stichting wil de creativiteit van vrouwen stimuleren en ondersteunen. De opbrengsten van de zelfgemaakte creaties, workshops en high tea’s gaan naar christenvrouwen in Afrika. Toen haar schoonzus en neefje noodgedwongen Zuid-Afrika moesten verlaten heeft ze geruime tijd onderdak aangeboden en de zorg voor haar neefje op zich genomen.

 

 • De heer M.T. de Ruiter, 59 jaar, Ede

Hij is administratief medewerker bij de Christelijke Onderwijsgroep Vallei & Gelderland-Midden/ROC A12. Vanaf 1978 is hij lid van voetbalvereniging Blauw Geel ’55 in Ede en is daar al ruim dertig jaar kantinebeheerder. Vanaf 1980 organiseert hij jaarlijks het Horeca Volleybaltoernooi in Ede. Sinds de oprichting van de Vereniging van Eigenaren Achterdoelen in Ede is hij bestuurslid en de verbindende schakel voor zowel het bestuur als de bewoners.

 

 • Mevrouw D. van Veldhuizen-Hooijer, 65 jaar, Ede en
 • De heer R. van Veldhuizen, 65 jaar Ede

Beiden waren tot 2015 werkzaam bij de gemeente Ede, verrichten vele jaren vrijwilligerswerk en staan al jaren klaar om anderen te helpen. De heer Van Veldhuizen was vier jaar ouderling en aansluitend 13 jaar vrijwilliger bij de Nieuwe Kerkgemeente deel uitmakend van de Hervormde Gemeente Ede. Ruim tien jaar is hij voorzitter van de reiscommissie bij Hervormd zangkoor Jubilate. Mevrouw Van Veldhuizen heeft 14 jaar bezoekwerk verricht voor de Nieuwe Kerkgemeente onder andere in verzorgingstehuis Bethanië. Ze is bestuurslid bij Hervormd zangkoor Jubilate. Vanaf 2000 zet het echtpaar zich als vrijwilliger en gastvrouw/gastheer intensief in voor stichting Bethanië, eerst in het oude gebouw op de afdeling Amandelbloesem en later in het nieuwe gebouw voor kleinschalig wonen.

 

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden