Eerste voedselwethouder Leon Meijer van Nederland ontving vrijdag 19 oktober in Valencia de Internationale Food Award voor Ede

Voedselveiligheid belangrijk speerpunt in nieuw Regeerakkoord en topsectorenbeleid.

Het boerenechtpaar van de Remeker kazen ruikt elke dag de stront van hun koeien. Zo weten ze zeker dat er geen antibiotica in hun kazen zit. Met de Universiteit Wageningen ontwikkelde zij hun ‘schone’ kazen, zonder antibiotica dus.

Het ziekenhuis van Ede, ‘het voedselziekenhuis van Nederland’, levert gezonde voeding aan patiënten. Het gebruik van geneesmiddelen wordt erdoor teruggedrongen. Voeding als preventief medicijn.

De scholen hebben eigen moestuinen en de leerlingen krijgen voedselonderwijs met heuse ‘smaaklessen’. In de voetbalkantines van Ede serveren ze andere snacks. ‘Hoog en goed spelen kan alleen als je ook gezond eet’, aldus wethouder Leon Meijer .

Het trok sportclubs over de streep. Leon Meijer is de eerste Voedsel-wethouder van Nederland. Deze week reist hij naar Valencia om daar tussen 157 andere steden als Milaan en Bogota de prijs op te halen voor het voedselbeleid dat de gemeente Ede op de kaart zet. ‘We willen gezonder leven, we moeten ons voedsel duurzamer produceren, we moeten steeds meer monden voeden en ze beter, diverser voeden. Wereldwijd gaan er inmiddels meer mensen met obesitas dan met honger naar bed’, aldus Leon Meijer. Het belang van goed voedsel en van voedselveiligheid wordt ook in het Regeerakkoord ingezien. ‘De FoodValley en haar doeleinden staan er met zoveel woorden in, een belangrijke mijlpaal. ‘Voor gezond voedsel liggen er enorme kansen voor onze economie en het bedrijfsleven, daarom wordt het genoemd als één van de drie speerpunten in het nationale topsectorenbeleid’, aldus Voedsel-wethouder Leon Meijer.

Milan Pact Award Met de wetenschap vanuit de Universiteit van Wageningen, de bedrijven Vika en Nizo en nieuwkomers als BioNext en FoodInspiration op het World Food Center, de smaaklessen en de eigen moestuin op scholen, de samenwerking met het ziekenhuis, het veranderen van het voedingspatroon van thuiswonende ouderen in het ‘Pro-Muscle’ project waardoor ze minder afhankelijk van medicijnen worden, wil de gemeente een doorbraak naar gezonde voeding realiseren.

Dat is ook de erkenning van de ‘Milan Pact Award’ die Leon Meijer deze week in Valencia namens hen in ontvangst neemt. Het Milan Pact is een samenwerkingsverband van meer dan 150 steden wereldwijd die zich richten op een goede en gezonde voedselvoorziening van hun burgers. Die opgave wordt door de toenemende verstedelijking steeds complexer. Binnen het Milan pact worden initiatieven gelanceerd en ervaringen gedeeld, zoals urban farming en de innovatie van de voedselproductie en nu ook het lokale voedselbeleid van de gemeente Ede, om zo de voedselzekerheid en -veiligheid ook in de toekomst te waarborgen.

Regeerakkoord Ook het regeerakkoord gaat specifiek in op de FoodValley. ‘Om een gezonde leefomgeving te waarborgen voor mensen en dieren zal het kabinet de samenwerking in de Regio FoodValley ondersteunen en de uitkomsten daarvan beschikbaar maken voor de rest van Nederland’. Het topsectorenbeleid moet zich gaan richten op landbouw/water/voedsel/duurzaamheid. Het nieuwe kabinet wil initiatieven ondersteunen die de verbinding tussen boer en burger versterken, zoals citylandbouw en de verkoop van streekproducten op de boerderij.

Bij de hervorming van het gemeenschappelijke landbouwbeleid in Europa meer gericht zijn op innovatie, duurzaamheid, voedselzekerheid en voedselveiligheid. ‘In het Regeerakkoord ligt een grote uitdaging die veel verder gaat dan de FoodValley en de gemeente Ede’, aldus Leon Meijer.

We moeten dit beleid verder brengen richting de landelijke gemeenteraadsverkiezingen en binnen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Gezonde burgers in gezonde gemeenten is het devies. We moeten de komende tijd samen met meer partijen en de andere overheden aan de slag met het kabinet om deze teksten van het Regeerakkoord om te zetten in acties en daden. Zo blijven we met onze moderne voedselproductie koploper in de wereld’.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden