Samenwerking Icare en Werkgeverspunt Foodvalley voor handen aan het bed

Foto: Ede.nieuws.nl

Net aan het begin van de zomervakantie, hebben Icare en het werkgeverspunt regio Foodvalley een overeenkomst ondertekend. De overeenkomst houdt in dat Icare gaat investeren in mensen die op dit moment een uitkering hebben, door deze mensen op te leiden tot Verzorgende met het beroepsniveau 3 IG.

Er is in heel Nederland een grote vraag naar deze beroepsgroep en op deze manier neemt Icare het initiatief om antwoord te geven op de groeiende vraag naar deze zorgmedewerkers.

Mensen worden in Nederland steeds ouder en ook de wens om zelfstandig te willen blijven, maakt dat er een groeiend aantal medewerkers nodig is om zorg bij mensen thuis te bieden. Ook in Gelderland staan bij alle zorgorganisaties op de diverse websites tientallen onvervulde vacatures. In de top 10 van moeilijk vervulbare vacatures, staat de functie van Verzorgende IG op nummer 1!

Aan de andere kant zijn er ook mensen die een goede basisopleiding hebben genoten, die werkloos thuis zitten. Om het beschikbare arbeidspotentieel te ontwikkelen ten behoeve van de zorg, heeft Icare verantwoordelijkheid genomen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, door medewerkers een opleiding en een baan aan te bieden.

Start september

In september start de eerste groep van 15 mensen, die via bemiddeling van het werkgeverspunt Foodvalley de keuze willen maken om zich op deze manier om te laten scholen. Voorwaarde om mee te mogen doen is dat de kandidaten een mbo-vooropleiding hebben. De animo voor dit aanbod is groot, zodat wordt verwacht dat er na deze eerste groep ook een tweede groep zal gaan starten.

Judith Poulus rayonmanager bij Icare (rechts op de foto) en Sharon Peters (op de foto links) manager van het Werkgevers-servicepunt regio Foodvalley bezegelden de nieuwgevonden samenwerking met een handtekening.

Icare biedt verpleging en verzorging bij mensen thuis of in een verpleeg- of verzorgingshuis. Dagelijks zijn ruim 6.000 medewerkers actief om zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de individuele wensen van de klant, met als doel het welzijn en de zelfredzaamheid van mensen te bevorderen en mensen de eigen regie over hun leven zoveel mogelijk te laten behouden. Icare is actief in Flevoland, Drenthe, Gelderland en Overijssel.

Schrijf je mee? A. van den Berg

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden