Lege Klinkenbergflat maakt plaats voor nieuwe woningen

Foto: Gemeente Ede

De leegstaande flat aan de Klinkenbergerweg wordt over een tijdje gesloopt om zo plaats te maken voor de bouw van circa 140 nieuwe woningen. 80 hiervan worden sociale huurappartementen. De andere 60 appartementen krijgen verschillende prijssegmenten. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling): “Met 140 nieuwe woningen werken we aan de groei van Ede. We kiezen voor een mooie mix van woningen die aansluit bij de vraag van nu. Het nieuwe plan past veel beter in de omgeving dan de hoge, oude flat die er nu staat.”

Het bouwplan is in goed overleg met de buurt tot stand gekomen. Bij buurtbewoners is brede steun voor de ruimtelijke opzet van het plan en het aantal woningen. Een aantal bewoners had graag gezien dat er vanaf de locatie een directe wegaansluiting op de Klinkenbergerweg zou komen. De gemeente kiest ervoor dat niet te doen, omdat de bestaande wegen het verkeer goed aankunnen.

 Voorgeschiedenis

De zogenaamde Klinkenberglocatie is al vele decennia onderwerp van gesprek. Zo was het in 2000 de bedoeling om de huidige bebouwing te vervangen voor een nieuw woonzorgcomplex met commerciële functies op de begane grond. Voor deze ontwikkeling is destijds het bestemmingsplan ‘De Klinkenberg’ vastgesteld door de gemeenteraad, maar dit plan is nooit gerealiseerd. In 2012 kwam het gebouw leeg te staan. In 2016 was de locatie in beeld voor de huisvesting van vluchtelingen, maar dit proces is vanwege een terugloop van het aantal asielaanvragen in Nederland uiteindelijk stopgezet. In vervolg op dit proces is de omgeving actief betrokken om na circa 18 jaar duidelijkheid te kunnen bieden in de ontwikkeling van de locatie.

Deze week heeft het college van B&W het ontwerp-bestemmingsplan vastgesteld. Bewoners kunnen in de periode 20 juni t/m 31 juli een zienswijze indienen hierop. Op 11 juli wordt er door de ontwikkelaar en de gemeente een inloopavond verzorgd voor omwonenden. Na de zomer bespreekt de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan. Als alles volgens plan verloopt, start de sloop van de flat nog in 2019.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden