Ondergronds brengen hoogspanningslijn Ede gaat van start

Foto: Pixabay

Vanaf 1 januari 2019 is door het Rijk de zogenaamde verkabelingsregeling uitgebreid. Met deze regeling kunnen nu ook gemeenten en provincies de hoogspanningslijnen in hun bebouwde kom ondergronds brengen. De gemeente Ede zet, in samenwerking met Liander, het traject in gang om de hoogspanningslijn in Ede ondergronds te brengen.

Al geruime tijd bestaat de wens vanuit omwonenden van hoogspanningslijnen en politiek om deze lijn ondergronds te brengen. De gemeenteraad heeft in 2015 met een motie het college verzocht te onderzoeken hoe de hoogspanningslijn ondergronds kan worden gebracht. Nu de nieuwe regeling van het Rijk van kracht is kan Liander, in samenwerking met de gemeente Ede, van start.

Wethouder Lex Hoefsloot is blij met deze ontwikkeling: “Hoewel het nog een aantal jaren gaat duren voordat de lijn daadwerkelijk ondergronds is gebracht is het heel goed nieuws. Voor veel Edenaren en ook mijzelf is het een doorn in het oog dat je tegen die lijn aan kijkt. Ik kijk uit naar het moment dat alles uit het zicht is.”

 Huidig tracé hoogspanningslijn

Boven de kern van Ede loopt een 50 kV hoogspanningslijn van Ede-Noord (Knuttelweg) via de Zeeheldenbuurt, Indische buurt, Klaphek en Galvanistraat naar de Pascalstraat waar de lijn in tweeën splitst. Een deel gaat ondergronds door de Rietkampen in zuidelijke richting naar Wageningen en het andere deel gaat ondergronds in westelijke richting naar het onderstation op bedrijventerrein Frankeneng.

Planning

Samen met Liander wordt onderzocht welk nieuw ondergronds tracé voor de hoogspanningskabels mogelijk is. Vanwege de vele bestaande kabels en leidingen in de grond en de eisen aan beschikbare ruimte voor zowel onder- als bovengronds is het een moeilijke puzzel om te komen tot een nieuw tracé. Als het tracé bekend is, volgt een plan van aanpak voor de aanleg van de ondergrondse kabels, het loskoppelen van de huidige bovengrondse hoogspanningslijn en het verwijderen van de masten. De verwachting is dat eind 2020 wordt gestart met de aanleg van de nieuwe ondergrondse kabelverbinding. Eind 2021 is het project naar verwachting gereed.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden