Aanpak ondermijning, verkeersveiligheid, woninginbraken

Foto: Gemeente Ede

Veiligheidsplan 2019-2022

Veiligheid in de wijk, ondermijning, verkeersveiligheid, en de aanpak van woninginbraken. Dit zijn vier van de negen thema’s van het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022, dat het college van burgemeester en wethouders vandaag heeft vastgesteld.

Het Integraal Veiligheidsplan schetst de ambities van het college van B en Wvoor een zo goed en veilig mogelijk woon- en leefklimaat voor inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Ede. Burgemeester René Verhulst: “De afgelopen periode is er een positieve tendens zichtbaar in de veiligheidscijfers, maar toch is het noodzakelijk om alert te blijven. Dit plan geeft onze focus weer voor de komende vier jaar en maakt zichtbaar wat we willen bereiken”. De gemeente heeft de regie over het lokale veiligheidsbeleid. Hierbij zoekt de gemeente afstemming met de veiligheidspartners zoals politie en het openbaar ministerie.

Samen met anderen

Het veiligheidsplan heeft nauwe verbinding met verschillende beleidsterreinen van de gemeente zoals jeugdzorg en welzijn, wonen, mobiliteit, participatie en handhaving. Steeds vaker is de aanpak van veiligheidsvraagstukken bovendien wijk georiënteerd. Ook bij de wijkteams staat veiligheid hoog op de agenda.

Thema’s

In het Integraal Veiligheidsplan2019-2022 zijn de doelstellingen en ambities opgenomen voor de komende jaren. Dit leidt tot de volgende negen hoofdpunten:

Wijkveiligheid

Ondermijning

Jeugdcriminaliteit

High Impact Crimes

Preventie radicalisering en tegengaan polarisatie

Aanpak personen met verward gedrag

Veilig uitgaan

Rampen- en crisisbeheersing

Verkeersveiligheid

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden