Bedrijven kunnen veel energie besparen

Foto: Gemeente Ede

Bedrijven in Ede kunnen binnenkort deskundig advies over energie besparen krijgen. Ook worden zij begeleid bij de uitvoering van maatregelen. Het opwekken van duurzame energie, zoals het plaatsen van zonnepanelen, komt ook aan de orde. Met een energiescan voor hun bedrijfspand wordt eerst duidelijk gemaakt wat de meest geschikte maatregelen zijn. Gemeente Ede gaat hierbij een samenwerking aan met het Edes Bedrijf Contact (EBC).

. Deelname is geheel vrijwillig en verplicht de bedrijven niet om de energiemaatregelen ook echt uit te voeren. In Ede gaat het om ongeveer 1250 bedrijven. Bedrijven die meedoen zijn, gedurende de duur van het project, vrijgesteld van een energiecontrole door de Omgevingsdienst de Vallei (OddV).

Energieneutraal in 2050

De gemeente Ede wil uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Daarvoor moet veel energie worden bespaard. De gemeente mikt op 30% besparing bij panden van inwoners en bedrijven. De resterende 70% zal dan via het opwekken van hernieuwbare energie (uit wind, zon, biomassa en omgevingswarmte) moeten worden verkregen.

Bedrijven

De bedrijven in Ede zijn samen voor ongeveer 22% verantwoordelijk voor het energieverbruik. Er valt dus nog veel energie te besparen. Het rijk heeft inmiddels voor 19 branches lijsten opgesteld met energiemaatregelen die in korte tijd terugverdiend kunnen worden. Deze lijsten worden gebruikt bij het energieadvies dat de bedrijven ontvangen.

Subsidie

EBC gaat voor dit project subsidie aanvragen bij de provincie. Het college van burgemeester en wethouder heeft ingestemd met een bedrag van 50.000 euro voor dit project.

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden